Dịch Vụ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

  

Khách Hàng

  • Thảo Cầm Viên
  • Anh Văn Bắc Mỹ
  • Bảo tàng lịch sử Việt Nam
  • Bảo tàng Tôn Đức Thắng
  • Đài tiếng nói Việt Nam
  • Intresco
  • Nhà hát Bông Sen

Công ty TNHH Biên Nguyên

ĐC: 28L Đường số 7L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

ĐT: (028) 22 102 196 - 22 102 197

Hotline: 0909 488 559 (Nguyễn)

Email: biennguyenadv@gmail.com 

           biennguyenadv@yahoo.com

           sales@biennguyen.com

Website: www.biennguyen.com

Facebook: LaserBiennguyen

Youtube: Bin Video