Liên kết

Facebook

Skype

Liên hệ

Địa chỉ: 25B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé - Q.1

Điện thoại: (08) 3 9104 788

                    22 102 196

                    22 102 197

Email: biennguyenadv@gmail.com

            biennguyenadv@yahoo.com

            sales@biennguyen.com

Facebook: /laserbiennguyen

Chứng nhận

Về biennguyen

Cắt khắc laser

Quảng cáo, in ấn

Tem nhãn kim loại

Trang trí