Thông tin liên hệ

25B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (08) 39 104 788 - 22 102 196 - 22 102 197
Fax: 39 104 789
Email: biennguyenadv@gmail.com
           sales@biennguyen.com
           biennguyenadv@yahoo.com
Facebook: /laserbiennguyen
Skype: biennguyenadv

Liên hệ với chúng tôi qua mail